Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
0207М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
-0207 60цесарок:
--[0207601]iншi, свiжi, охолодженi чи замороженi:
---[02076010]розрiзанi:
----[02076021]необваленi:

- - - - - 0207 60 21 00половини або четвертини
- - - - - 0207 60 31 00крила цiлi, з кiнчиками або без них
- - - - - 0207 60 41 00спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
- - - - - 0207 60 51 00грудинки та їх частини
- - - - - 0207 60 61 00нiжки та їх частини
- - - - - 0207 60 81 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.