Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29G]СКЛАДНI ЕФIРИ (ЕСТЕРИ) НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛIВ, ЇХ СОЛI ТА ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2919Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi, включаючи лактофосфати; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

- - 2919 10 00 00трис (2,3-дибромпропiл) фосфат
- - 2919 90 00iншi:
- - - 2919 90 00 10три (2-хлорiзопропiл) фосфат
- - - 2919 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.