Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2921Сполуки з амiнною функцiональною групою:
--[29211]моноамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:
---2921 19iншi:
----2921 19 99iншi:

- - - - - 2921 19 99 10iзопропiламiн та його солi
- - - - - 2921 19 99 20таурiн (taurine INN)
- - - - - 2921 19 99 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.