Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2921Сполуки з амiнною функцiональною групою:
--[29212]полiамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:

- - - 2921 21 00 00етилендiамiн та його солi
- - - 2921 22 00 00гексаметилендiамiн та його солi
- - - 2921 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.