Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2921Сполуки з амiнною функцiональною групою:
--[29214]моноамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:

- - - 2921 41 00 00анiлiн та його солi
- - - 2921 42 00похiднi анiлiну та їх солi:
- - - - 2921 42 00 10галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їх солi
- - - - 2921 42 00 90iншi
- - - 2921 43 00 00толуїдини та їх похiднi; солi цих речовин
- - - 2921 44 00 00дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин
- - - 2921 45 00 001-нафтиламiн (альфа-нафтиламiн), 2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їх похiднi; солi цих речовин
- - - 2921 46 00 00амфетамiн (INN), бензфетамiн (INN), дексамфетамiн (INN), етиламфетамiн (INN), фенкамфамiн (INN), лефетамiн (INN), левамфетамiн (INN), мефенорекс (INN) i фентермiн (INN); солi цих сполук
- - - 2921 49 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.