Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2921Сполуки з амiнною функцiональною групою:
--[29215]полiамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:
---2921 51o-, м-, п-фенiлендiамiн, дiамiнотолуоли та їх похiднi; солi цих речовин:
----2921 51 90iншi:

- - - - - 2921 51 90 10амiнофенiл-парамiнова кислота
- - - - - 2921 51 90 30що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 2921 51 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.