Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29I]ОРГАНO-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI, ТА СУЛЬФОНАМIДИ
-2933Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту:
--[29333]сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiридинове кiльце (гiдроване або негiдроване):
---2933 39iншi:

- - - - 2933 39 10 00iпронiазид (INN); кетобемiдону гiдрохлорид (INNM); бромiд пiридостигмiну (INN)
- - - - 2933 39 20 002,3,5,6-тетрахлоропiридин
- - - - 2933 39 25 003,6-дихлоропiридин-2-карбоксилова кислота
- - - - 2933 39 35 002-гiдроксиетиламонiй-3,6-дихлорпiридин-2-карбоксилат
- - - - 2933 39 40 002-бутоксiетил (3,5,6-трихлор-2-пiридилоксi) ацетат
- - - - 2933 39 45 003,5-дихлор-2,4,6-трифторопiридин
- - - - 2933 39 50 00флуроксипiр (fluroxypyr (ISO), складний метиловий ефiр
- - - - 2933 39 55 004-метилпiридин
- - - - 2933 39 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.