Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29I]ОРГАНO-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI, ТА СУЛЬФОНАМIДИ
-2933Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту:
--[29339]iншi:
---2933 99iншi:

- - - - 2933 99 20 00iндол, 3-метилiндол (скатол), 6-алiл-6,7-дигiдро-5Н-дибенз [с,е] азепiн (азапетин), хлордiазепоксид, фенiндамiн (INN) та їх солi; iмiпрамiн гiдрохлорид (INNM)
- - - - 2933 99 50 002,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотiазол-2-iл) фенол
- - - - 2933 99 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.