Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3824Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-3824 10 00готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв:

- - 3824 10 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 3824 10 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.