Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72D]IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI
-7228Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:
--7228 50iншi прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення:

- - - 7228 50 20 00з iнструментальної сталi
- - - 7228 50 40 00з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше
- - - [7228 50 6]iншi:
- - - - [7228 50 61]круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - - 7228 50 61 0080 мм або бiльше
- - - - - 7228 50 69 00менш як 80 мм
- - - - 7228 50 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.