Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72D]IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI
-7228Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:

- - 7228 10прутки та бруски з швидкорiзальної сталi:
- - - 7228 10 20 00без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi або гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування
- - - 7228 10 50 00кованi
- - - 7228 10 90 00iншi
- - 7228 20прутки та бруски з кремнiєво-марганцевої сталi:
- - - 7228 20 10 00прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями
- - - [7228 20 9]iншi:
- - - - 7228 20 91 00без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi, гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування
- - - - 7228 20 99 00iншi
- - 7228 30iншi прутки та бруски без подальшого оброблення пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:
- - - 7228 30 20 00з iнструментальної сталi
- - - [7228 30 4]з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше:
- - - - 7228 30 41 00круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше
- - - - 7228 30 49 00iншi
- - - [7228 30 6]iншi:
- - - - [7228 30 61]круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - - 7228 30 61 0080 мм або бiльше
- - - - - 7228 30 69 00менш як 80 мм
- - - - 7228 30 70 00прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями
- - - - 7228 30 89 00iншi
- - 7228 40iншi прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм кування:
- - - 7228 40 10 00з iнструментальної сталi
- - - 7228 40 90 00iншi
- - 7228 50iншi прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення:
- - - 7228 50 20 00з iнструментальної сталi
- - - 7228 50 40 00з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше
- - - [7228 50 6]iншi:
- - - - [7228 50 61]круглого поперечного перерiзу дiаметром:
- - - - - 7228 50 61 0080 мм або бiльше
- - - - - 7228 50 69 00менш як 80 мм
- - - - 7228 50 80 00iншi
- - 7228 60iншi прутки та бруски:
- - - 7228 60 20 00з iнструментальної сталi
- - - 7228 60 80 00iншi
- - 7228 70кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi:
- - - 7228 70 10 00гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, без подальшого оброблення
- - - 7228 70 90 00iншi
- - 7228 80 00 00прутки та бруски порожнистi для бурiння

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.