Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8543Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi:
-8543 90 00частини:

- - 8543 90 00 10компонування та субкомпонування для реєстрування польотiв, що включають двi або бiльше частин чи компонентiв, для цивiльної авiацiї
- - 8543 90 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.