ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.05.2010р. N 16/1-3/1192-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     За результатами аналiзу митних оформлень профiльних виробiв з ПВХ (якi класифiкуються у товарних позицiях 3916 - 3925 згiдно з УКТЗЕД) нагадуємо, що контроль правильностi визначення митної вартостi цих товарiв здiйснюється вiдповiдно до абзацу 3 статтi 265 Митного кодексу України, шляхом порiвняння заявленої митної вартостi товарiв з прямими витратами на виробництва цього товару, в тому числi сировини, матерiалiв та/або комплектуючих, якi входять до складу товару.

     Основною сировиною для виготовлення цих товарiв є полiвiнiлхлорид, цiни на який публiкуються на www.platts.com, www.iсis.com, www.polimerbranch.com, www.e-plastic.ru, www.plastinfo.ru, www.plastemart.com, та становили протягом 2010 року 900 - 1045 дол.США/тонну.

     Крiм того, Державною митною службою України листами вiд 24.05.06 N 16/1-788-ЕП та вiд 29.11.07 N 16/1-1419-ЕП доводилися iнформацiя ТОВ "Науково-технiчний центр "ВНДI Хiмпроект" та Асоцiацiї "Виробникiв профiльних виробiв iз полiмерiв" щодо формування собiвартостi виробiв з ПВХ.

     З урахуванням викладеного просимо вжити заходiв щодо використання в повному обсязi додаткової iнформацiї при контролi за правильнiстю декларування митної вартостi товарiв, що класифiкуються у товарних позицiях 3916 - 3925 згiдно з УКТЗЕД.

Директор Департаменту С.М.Сьомка
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.