МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ГЕМОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

17.03.2014 N 71000-1/1703/14

 

Департамент митної справи Мiнiстерства доходiв i зборiв України


Про оновлення iнформацiї щодо списку країн - учасниць Кiмберлiйського процесу та експертiв-гемологiв Державного гемологiчного центру України

     Вiдповiдно до п. 5 "Порядку оформлення супровiдних документiв та введення в обiг алмазiв вiдповiдно до сертифiкацiйної схеми Кiмберлiйського процесу", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.04.2003 N 276, направляємо оновлений список країн-учасниць Кiмберлiйського процесу (далi - КП), станом на 17.03.2014. Просимо довести його до вiдома митниць, якi мають вiдповiднi повноваження щодо митного оформлення сировинних алмазiв за сертифiкацiйною схемою КП.

     Направляємо також для iнформування всiх регiональних митниць i митниць України оновлений список посадових осiб та експертiв-гемологiв Державного гемологiчного центру України (далi - ДГЦУ), уповноважених оформлювати сертифiкати КП та здiйснювати експертизу дорогоцiнного, напiвдорогоцшного i декоративного камiння у сировинi та виробах, колекцiй мiнералiв, гiрських порiд i мiнеральних речовин вiдповiдно до їх фахової квалiфiкацiї.

     Окремо просимо прийняти до вiдома та проiнформувати вiдповiднi митнi органи про те, що у зв'язку з ситуацiєю, яка склалася на сьогодняшнiй день в АР Крим, ДГЦУ призупинив дiю акредитацiї експерта-гемолога Калашнiкової Юлiї Олександрiвни, яка працює на територiї Криму у м. Симферополi, до отримання вiдповiдних роз'яснень вiд Мiнфiну України.

     Додатки:
     1. Список країн - учасниць КП станом на 17.03.2014 на 1 арк. в 1 прим.;
     2. Список посадових осiб, штатних i позаштатних (акредитованих) експертiв-гемологiв ДГЦУ, уповноважених здiйснювати експертизу дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцшного i декоративного камiння у сировинi та виробах, колекцiй мiнералiв, гiрських порiд i мiнеральних речовин на 7 арк. в 1 прим.

Директор О.Ю. Лисєнко

 

Додаток 1
до листа вiд 17.03.2014 N 71000-1/1703/14

Список країн - учасниць Кiмберлiйського процесу станом на 17 березня 2014 р.

1. Австралiя 27. Лесото
2. Ангола 28. Лiберiя
3. Бангладеш 29. Лiван
4. Бiлорусь 30. Маврикiй
5. Ботсвана 31. Малайзiя
6. Бразилiя 32. Малi
7. В'єтнам 33. Мексика
8. Вiрменiя 34. Намiбiя
9. Гана 35. Нова Зеландiя
10. Гвiана 36. Норвегiя
11. Гвiнея 37. Об'єднанi Арабськi Емiрати
12. Європейський Союз 38. Панама
13. Зiмбабве 39. Пiвденно-Африканська Республiка
14. Iзраїль 40. Росiйська Федерацiя
15. Iндiя 41. Свазiленд
16. Iндонезiя 42. Сiнгапур
17. Казахстан 43. Сполученi Штати Америки
18. Камбоджа 44. Сьєрра-Леоне
19. Камерун 45. Тайланд
20. Канада 46. Танзанiя
21. Китайська Народна Республiка 47. Того
22. Конго, Демократична Республiка 48. Турцiя
23. Конго, Республiка 49. Україна
24. Корея, Республiка 50. Хорватiя
25. Кот-д'Iвуар* 51. Центрально-Африканська Республiка*
26. Лаос, Народно-Демократична Республiка 52. Швейцарiя
53. Шрi-Ланка
54. Японiя
Примiтка. Китайський Тайбей також визнаний суб'єктом мiжнародної торгiвлi, що вiдповiдає мiнiмальним вимогам сертифiкацiйної схеми Кiмберлiйського процесу (КП)
* - Кот-д'Iвуар та Центрально-Африканська Республiка на даний перiод не вiдповiдають мiнiмальним вимогам сертифiкацiйної схеми Кiмберлiйського процесу, їх членство призупинено, сертифiкати КП не оформлюються

 

Додаток 2
до листа вiд 17.03.2014 N 71000-1/1703/14

Список
посадових осiб, штатних i позаштатних (акредитованих) експертiв-гемологiв Державного гемологiчного центру України, уповноважених здiйснювати експертизу дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного i декоративного камiння у сировинi та виробах, колекцiй мiнералiв, гiрських порiд i мiнеральних речовин вiдповiдно до їх фахової квалiфiкацiї

Посадовi особи ДГЦУ

Посадовi особи Прiзвище, iм'я та по батьковi Контакт, телефон
Директор Лисенко Олексiй Юрiйович (044) 277-55-00
(044)492-93-81
Заступник директора Ткаленко Андрiй Миколайович (044) 492-93-20
Заступник директора - керiвник вiддiлу експертизи напiвдорогоцiнного та декоративного камiння Гелета Олег Леонтiйович (044) 492-93-28
Заступник директора - керiвник вiддiлу експертизи алмазiв Татарiнцев Володимир Iванович (044) 495-54-82
Керiвник вiддiлу експертизи дорогоцiнного камiння Белiченко Олена Петрiвна (044) 492-93-24
492-93-21(т/ф)

     Адреса ДГЦУ: Київ, 04119, вул. Дегтярiвська, 38-44

Штатнi та позаштатнi спiвробiтники (експерти-гемологи) ДГЦУ, уповноваженi оформлювати сертифiкати Кiмберлiйського процесу та здiйснювати експертизу алмазiв за товарними позицiями УКТЗЕД 7102

Прiзвище, iм'я, по батьковi Робоча адреса Контакт. телефон
штатнi експерти-гемологи
Бєлєвцев Олександр Рудольфович м. Київ, вул. Дегтярiвська, 38-44, Державний гемологiчний центр України (044) 492-93-25
(044) 492-93-22
(044) 492-93-29
(044) 492-93-21 (т/ф)
(044) 495-54-80 (т/ф)
(044) 492-93-24
Вишневська Лариса Iванiвна
Гаєвський Юрiй Дмитрович
Ємельянов Iгор Олександрович
Зубарев Сергiй Миколайович
Ладжун Юрiй Iванович
Татарiнцев Володимир Iванович
позаштатнi експерти-гемологи
Головенько Андрiй Миколайович м. Вiнниця, вул. 600-рiччя, 21, ДП "Вiнницький завод "Кристал" (050) 461-33-77
Костельнюк Андрiй Миколайович м. Вiнниця, вул. 600-рiччя, 21, ДП "Вiнницький завод "Кристал" (050) 313-33-53
(0432) 51-31-19

Штатнi та позаштатнi спiвробiтники (експерти-гемологи) ДГЦУ, уповноваженi здiйснювати експертизу:

     а) дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння у сировинi та виробах, колекцiй мiнералiв, гiрських порiд, мiнеральних речовин, якi кодифiкуються у товарних позицiях УКТЗЕД:

     2513 20 00 00, 2530 90 00 00 (тiльки бурштин i гагат); 6804 (крiм 6804 10 00 00);

     7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7113, 7114, 7116, 7117;

     8205 (у частинi iнструментiв з алмазами), 8207 (у частинi iнструментiв з алмазами);

     8522 90 30; 9101 i 9102 (у частинi виробiв iз вмiстом природного та штучного камiння);

     9601, 9602 (лише стосовно тих матерiалiв, що мiстять природне або штучне камiння);

     9705 (лише у частинi мiнералогiчних та палеонтологiчних колекцiй);

     9706 (лише стосовно тих предметiв, що мiстять природне або штучне камiння):

Прiзвище, iм'я, по батьковi експерта-гемолога Робоча адреса Контактний телефон
штатнi експерти-гемологи
Бєлєвцев Олександр Рудольфович м. Київ, вул. Дегтярiвська, 38-44, Державний гемологiчний центр України (044) 492-93-25
(044) 492-93-24
492-93-21(т/ф)
(044) 492-93-22
495-54-80 (т/ф)
Белiченко Олена Петрiвна
Вишневська Лариса Iванiвна
Гаєвський Юрiй Дмитрович
Ємельянов Iгор Олександрович
Зубарев Сергiй Миколайович
Кормакова Катерина Євгенiєвна
Ладжун Юрiй Iванович
Пахарєва Юлiя Володимирiвна
Сурова Вiра Миколаївна
Татарiнцева Катерина Володимирiвна
Фуголь Леонiд Дмитрович
позаштатнi експерти-гемологи
Вiнницька область
Костельна Iя Володимирiвна м. Вiнниця, вул. 600-рiччя, 21, ДП "Вiнницький завод "Кристал" (0432) 51-33-46
(050) 461-28-61
Костельнюк Андрiй Миколайович м. Вiнниця, вул. 600-рiччя, 21, ДП "Вiнницький завод "Кристал" (0432) 43-88-54
Донецька область
Д'якова Анастасiя Анатолiївна м. Краматорськ, бул. Краматорський, 41 (050) 855-04-15
Лiпатова Лариса Миколаївна м. Краматорськ, пр. Л. Бикова, 9 кв. 81 (050) 602-77-10
(06264) 50-313
Пахарєв Дмитро Юрiйович м. Донецьк, Комсомольський пр-т 27, кв.63 (050) 707-07-90
Чєпєлєва Свiтлана Олександрiвна м. Краматорськ, бул. Краматорський, 41, ТОВ "Ювелiрсервiс" (050) 347-85-05
(06264) 7-12-28
Днiпропетровська область
Нiкiтенко Анастасiя Валентинiвна м. Днiпропетровськ, вул. Таманська, 4, кв 12 (066) 710-15-32
Омельченко Iрина Володимирiвна м. Днiпропетровськ, вул. Ворошилова, 14 к.9 (056) 745-09-56
(067) 630-70-12
Петров Артем Сергiйович м. Днiпропетровськ, вул. Чкалова, 33 (050) 250-42-26
Житомирська обл.
Бень Наталiя Валерiївна м. Житомир, вул. Перемоги, 54 кв. 208, 10003 (0412) 25-39-41
050-385-72-52
Запорiзька область
Нечiпуренко Павло Вiкторович м. Запорiжжя, вул., Комарова, 29/113 (067) 614-58-39
(061) 279-01-94
Київська область
Лєбєдєва Олена Генадiївна м. Київ, вул. Глибочицька, 4 (044) 440-64-72
(097)-320-39-55
Кримська область
Калашнiкова Юлiя Олександрiвна м. Сiмферополь, вул. Самокiша, 10а, кв. 15 (099) -222-582
Львiвська область
Брикович Свiтлана Василiвна м. Львiв, вул. Максимовича, 7а, кв. 88 (067) 943-31-52
Зубар Галина Володимирiвна м. Львiв, пл. Ринок, 35, ТОВ "Ринок" (0322) 35-66-96
(067) 706-36-47
Одеська область
Костюков Сергiй Семенович м. Одеса, вул. Ланжеронiвська, 24-а (048) 743- 57-65
(050) 333- 72-07
Лях Вiктор Петрович м. Одеса, вул. Ланжеронiвська, 24-а, ТОВ "Малахiт" (048) 728-09-92
(0482) 22-22-23
(067) 483-75-55
Чайкiна Наталiя Вiкторiвна м. Одеса, вул. Преображенська, 30, магазин "Техноголд" (067) 990-86-24
(0482) 16-59-83
Полтавська область
Карпов Василь Олександрович м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 45, ТОВ "Дi-Стар" (0532) 50-87-17
(050) 346-12-32
Кузнєцова Свiтлана Миколаївна м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 45, ТОВ "Дi-Стар" (0532) 50-87-17
(050) 346-09-57
Фалiна Марiна Миколаївна м. Полтава, вул. Красiна 71-б, ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (0532) 50-38-13
(050) 304 92 25
Харкiвська область
Каницький Сергiй Володимирович м. Харкiв, вул. Пушкiнська, 49-а (0577) 17-21-72
(098) 667-77-77
Ачкасов Максим Борисович м. Харкiв, вул. Блюхера, 13а, кв.323 (067) 689-36-73
Херсонська обл.
Тищенко Ольга Євгенiївна м. Херсон, вул. Дiмiтрова 17, кВ.23 (095) 682-76-78
Хмельницька область
Монастирська Анна Генадiївна м. Хмельницький, вул. Подольська, 41 (096) 344-84-44
Черкаська область
Атаєва Лiлiя Володимiрiвна м. Черкаси, бул. Шевченка, 474, кв. 78 (093) 333-72-27
Примiтка. Обмеження повноважень експертiв:
- Костельнюк А. М. - лише з алмазами за кодом 7102 39; - Карпов В.О., Кузнєцова С.М. - лише з алмазами у кришивi i порошку i виробами з них; - Бень Н.В., Лєбєдєва 0. Г., Фалiна М.М. - лише з дорогоцiнним (в тому числi з алмазами) та напiвдорогоцiнним камiнням у кришивi i порошку та виробами з них, а також у частинi iнструментiв з алмазами.

     б) декоративного камiння та виробiв з нього, якi кодифiкуються в товарних позицiях УКТЗЕД 2505; 2506; 2507; 250810, 250830, 250840; 2509; 2514; 2515; 2516; 251710, 251741, 251749; 251810; 252010; 2529; 6801; 6802; 6803:

Прiзвище, iм'я, по батьковi експерта-гемолога Робоча адреса Контактний телефон
штатнi експерти-гемологи
Гелета Олег Леонтiйович м. Київ, вул. Дегтярiвська, 38-44, Державний гемологiчний центр України (044) 492 93 26
(044) 492 93 27
(044) 492 93 28
Горобчишин Олег Вiкторович
Кiчняєв Андрiй Миколайович
Ляшок Вадим Iгорович
Сергiєнко Iгор Антонович
Сурова Вiра Миколаївна
позаштатнi експерти-гемологи
Вiнницька область
Скиба Микола Миколайович м. Гнiвань, вул. Ленiна, 85, ВАТ "Гнiванський кар'єр" (04355) 33-031
096-691-9595
Днiпропетровська область
Дiхтяр Вiталiй Леонiдович смт. Днiпровське, Верхньоднiпровський р-н; 53282; ВАТ "Днiпровський крохмалепатоковий комбiнат" (05658) 47-120,
067-731-6554
Євтєхов Євген Валерiйович м. Кривий Рiг, вул. Пушкiна, 37, 50002; "Криворiзький технiчний унiверситет", кафедра геологiї (0564) 260-812
(0564) 900-959
067-267-0650
Пiрєєв Андрiй Михайлович м. Днiпропетровськ, вул.Фурманова, 16, 49005; ТОВ "Беютага" (0562) 478-587
067-346-9777
Сизон Юрiй Олексiйович с. Просяна, Покровський р-н, вул. Ленiна, буд. 6, кв. 3, 53610 066-389-8553
Шутько Лариса Миколаївна с. Кам'янське, Нiкопольський р-н, вул. Озерна, 40, 53282; ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар'єр" (0566) 675053
066-698-2869
Донецька область
Соколовська Олександра Вiкторiвна М.Донецьк, вул. Капiтана Ратнiкова, 18, кв. 81, 83000 050-676-5202
Свердлова Валентина Iванiвна м. Дружкiвка, вул. Торецька, буд. 31, 84000 095-205-7689
Житомирська область
Бень Наталiя Валерiївна м. Житомир, вул. Перемоги, 54 кв. 208, 10003 (0412) 253-941
050-385-7252
Бiлошицький Леонiд Леонiдович м. Коростень, вул. Каштанова, 3, ВАТ "Коростенський щебзавод" 067-430-5602
Iльєнко Сергiй Олександрович смт. Миропiль, Романiвський р-н, вул. Ленiна, 89, 13033; ТОВ "Гранiт" (04146) 9-52-72
(04146) 9-50-03
097-619-47-30
Онищук Марина Iгорiвна м. Житомир, вул. Болгарська, 6; ТОВ"ЄВН" 050-463-07-07
Панченко Валерiй Олександрович м. Коростишiв, вул. Гвардiйська, 40 А, 12500; МП "Стоун Форд" ЛТД (04130) 362-17
097-767-3590
Сизон Андрiй Олександрич смт. Володарськ-Волинський, вул. I. Франка, 19, 12101; ФОП Сизон А.О. (04145) 330-35
096-759-5770
Степанова Анне Степанiвна м. Коростишiв, вул. Бiльшовицька, 1, 12504; КП "Кiровгеологiя УВТО" (04130)331-48
097-690-7189
Житомирська область
Бень Наталiя Валерiївна м. Житомир, вул. Перемоги, 54 кв. 208. 10003 (0412) 253-941
050-385-7252
Бiлошицький Леонiд Леонiдович Житомирська обл., м. Коростень, вул. Каштанова, 2 кв.2, ПАТ "Кредитпромбанк" 067-430-5602
Власюк Дмитро Iллiч м. Житомир, пров. Вокзальний, 10 кв, 27, 10003 067-217-6277
Панченко Валерiй Олександрович м. Коростишiв, вул. Гвардiйська, 40 А, 12500; МП "Стоун Форд" ЛТД (04130) 362-17
(04130) 429-68
097-767-3590
Попiк Володимир Iллiч м. Коростень, вул. ПI. Алейхема, 15 кв.15, 11500 (04142) 460-73
067-270-7783
Сизон Андрiй Олександрич смт. Володарськ-Волинський, вул. I. Франка, 19, 12101; ФОП Сизон А.О. (04145) 330-35
096-759-5770
Степанова Анне Степанiвна м. Коростишiв, вул. Бiльшовицька, 1, 12504; Геолого-розвiдувальна експедицiя N 49 (04130) 331-48
(04130) 363-11
097-690-7189
Закарпатська область
Сасюк Володимир Троянович м. Берегово, вул. Набережна Верке, 2, 90200; ТОВ "Бегань" (03141)42-666
050-668-7920
Запорiзька область
Гопченко Олег Олегович м. Пологи, вул. Кар'єрна, 28, 70600; ТОВ "Мiнерал" (06165) 3-13-56
095-600-25-81
Москаленко Наталiя Євгенiвна м. Запорiжжя, пл. Профспiлок, 2, офiс 1, 69057 050-486-1747
АР Крим
Калашнiкова Юлiя Олександрiвна м. Сiмферополь, вул. Самокiша, 10А, кв. 15, 95011; ТОВ "Пiдприємство Техно Дент" 099-922-25-82
0652-297-601
Сумська область
Кримов Микола Вiкторович м. Баничi, вул. Заводська, буд 4, 41462; ДП ВАТ "ЗАлК "Глуховецький кар'єр кварцитiв" (05444) 64-4-17 099-278-62-88
Кiровоградська область
Данеко Євген Миколайович м. Кiровоград, вул. Пашутинська, 14, 25006; ТОВ "Автоiнвест-Єлiзаветград" (0522) 243-208 067-587-2252
Гончаров Володимир Костянтинович Кiровоградський р-н, с. Соколiвське, 27100; ПАТ "Кiровоградгранiт" 099-071-9859 (0522) 558-066
Левицький Василь Борисович Новоукраїнський р-н, с. Кам'яний мiст, 27124; ПАТ "Кiровоградгранiт" (05251)222-590 050-487-2792
Київська область
Безпальченко Вiкторiя Вiкторiвна м. Київ, вул. Жолудева, 8, кв. 190 097-720-93-51
Луганська область
Мiнiна Наталiя Володимирiвна м. Красний Луч, вул. Антрацитiвське шосе, а/к 4, 94670; ТОВ "Монолiт" (06432) 3-56-99
050-701-37-97
Львiвська область
Луцишин Дмитро Iванович м. Львiв, вул. Володимира Великого, 18 к.517, 79053; Корпорацiя "Укргалметал" (0322) 932-629
067-423-86-80
Кiт Олександр Дмитрович м. Яворiв, вул. Привокзальна 1а, 81000; ТОВ "Снєжка Україна" (03259) 60-168
067-675-1708
Одеська область
Лях Вiктор Петрович м. Одеса, вул. Ланжеронiвська, 24 а, 65026; магазин "Малахiт" (0487) 280-992
067-483-7555
Полтавська область
Кива Любов Василiвна м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 36, 36000; ПП "Ювелiр" (05366) 508-535
050-304-0203
Кубишина Лiлiя Василiвна м. Кременчук, вул. Київська, 85, 39631; ЗАТ "Кременчуцьке кар'ероуправлiння "Кварц" (05366)510-75
066-462-1056
Свинцицька Олена Юрiївна м. Кременчук, вул. Київська, 85, 39631; ЗАТ "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" 097-568-35-33
(05366) 6-41-11
(05367) 7-77-11
Рiвненська область
Савицька Галина Iванiвна м. Сарни, вул. Технiчна, 2, 34550; ТОВ ККНК "Технобуд" (03655)-3-41-27
050-500-4126
Стельмах Вiктор Олексiйович м. Сарни, вул. Варшавська, 2 є, 34550; Сарненське вiддiлення Рiвненської ТПП (03655)-3-56-04
098-299-8209
Якобчук Свiтлана Йосипiвна м. Рiвне, вул. Орлова, 47, 33027; ТОВ Фiрма "Сiменс-Габро" (0362) 281-447
067-382-6551
Хмельницька область
Швайко Тетяна Василiвна м. Славута, вул. Козацька, 122, 30000; Хмельницька торгово-промислова палата 097-313-65-67
(03842)-734-09
(03842)-702-36
Харкiвська область
Колiсник Владислав Сергiйович Нововодолазький р-н, с. Новоселiвка, вул. Пiщана, 2, 11560; ЗАТ "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" (05740)350-15
050-576-9343
Рєпа Руслан Володимирович м. Харкiв, пров. Отакара Яроша, 16 Б, офiс N 1, 61045; ТОВ "ВКФ "СТАРК" (057) 340-12-28
050-300-3524
Чернiвецька область
Птiцин Юрiй Геннадiйович м. Чернiвцi, 58032; ТОВ "Буковинськi будiвельнi матерiали" 050-374-2668
Чернiгiвська область
Богорад Юлiя Вiкторiвна Рiпкiнський р-н, с.Олешня, вул. Партизанська, 31, 15030; ТОВ "Папернянський кар'єр скляних пiскiв" (04641) 312-11
093-648-0602
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.