ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНIЗАЦIЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

23.08.2018 N 2125/99-99-18-03-01-18

 

Департамент iнформацiйних технологiй


Про внесення даних для проведення контролю спiвставлення

     При проведеннi контролю спiвставлення даних документiв i вiдомостей, якi подаються органам доходiв i зборiв пiд час митного оформлення товарiв, зазначених у додатку 1 до цього листа, необхiдно вiдомостi про товар (код та опис) з митних декларацiй спiвставляти з вiдомостями щодо товарiв, внесеними у Перелiк типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних, заборонених до застосування та ввезення на територiю України (додаток 2) згiдно з Рiшенням нацiональної комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї вiд 7 серпня 2018 року N 412 та надiсланим у ДФС листом Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї вiд 14.08.2018 N 01-5436/113 (вх. ДФС N 35555/5 вiд 14.08.2018).

     У зв'язку з викладеним просимо доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення для контролю спiвставлення та сформувати повiдомлення для iнспектора, що товар може бути заборонений до ввезення та необхiдно здiйснити перевiрку на предмет його вiдсутностi у Перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних, заборонених до застосування та ввезення на територiю України.

     Додаток: на 7 арк.

В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю А. ВОЙЦЕЩУК
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.