Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0106Iншi тварини, живi:
-[01061]ссавцi:

- - 0106 11 00примати:
- - - 0106 11 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 11 00 90iншi
- - 0106 12 00кити, дельфiни, морськi свинi (ссавцi ряду Сetacea); ламантини та дюгони (ссавцi ряду Sirenia); тюленi, морськi леви та моржi (ссавцi пiдряду Pinnipedia):
- - - 0106 12 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 12 00 90iншi
- - 0106 13 00 00верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae)
- - 0106 14кролi та зайцi:
- - - 0106 14 10 00кролi свiйськi
- - - 0106 14 90 00iншi
- - 0106 19 00iншi:
- - - 0106 19 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 19 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.