Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01Живi тварини
0106Iншi тварини, живi:
-[01063]птахи:

- - 0106 31 00хижi птахи:
- - - 0106 31 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 31 00 90iншi
- - 0106 32 00папугоподiбнi (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду):
- - - 0106 32 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 32 00 90iншi
- - 0106 33 00страуси; ему (Dromaius novaehollandiae):
- - - 0106 33 00 10для зоопаркiв
- - - 0106 33 00 90iншi
- - 0106 39iншi:
- - - 0106 39 10голуби:
- - - - 0106 39 10 10для зоопаркiв
- - - - 0106 39 10 90iншi
- - - 0106 39 80iншi:
- - - - 0106 39 80 10для зоопаркiв
- - - - 0106 39 80 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.