Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 02М'ясо та їстiвнi субпродукти
0206Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi:
-0206 80iншi, свiжi або охолодженi:

- - 0206 80 10 00для виробництва фармацевтичних продуктiв
- - [0206 80 9]iншi:
- - - 0206 80 91 00коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв
- - - 0206 80 99 00овець та кiз

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.