Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0304Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:
-[03044]фiле iншої риби, свiже або охолоджене:
--0304 47акули:

- - - 0304 47 10 00колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
- - - 0304 47 20 00акули оселедцевої (Lamna nasus)
- - - 0304 47 30 00акули блакитної (Prionace glauca)
- - - 0304 47 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.