Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0304Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:
-[03045]iнше, свiже або охолоджене:
--0304 59iнше:
---0304 59 10прiсноводної риби:

- - - - 0304 59 10 10осетроподiбних (Acipenseriformes)
- - - - 0304 59 10 20судака (Stizostedion spp.)
- - - - 0304 59 10 90iнших

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.