Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0304Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:
-[03047]фiле морожене риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:
--0304 74мерлузи (Merluccius spp.) i морського миня (Urophycis spp.):

- - - [0304 74 1]мерлузи роду Merluccius:
- - - - 0304 74 11 00мерлузи мiлководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus)
- - - - 0304 74 15 00мерлузи аргентинської (пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi)
- - - - 0304 74 19 00iншi
- - - 0304 74 90 00морського миня роду Urophycis

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.