Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0304Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:
-[03048]фiле iншої риби, морожене:
--0304 83камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae):

- - - 0304 83 10 00камбали морської (Pleuronectes platessa)
- - - 0304 83 30 00камбали рiчкової (Platichthys flesus)
- - - 0304 83 50 00мегрiма (Lepidorhombus spp.)
- - - 0304 83 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.