Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0304Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:
-[03048]фiле iншої риби, морожене:
--0304 88акул i скатiв (Rajidae):

- - - [0304 88 1]акул:
- - - - 0304 88 11 00колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)
- - - - 0304 88 15 00акули оселедцевої (Lamna nasus)
- - - - 0304 88 18 00акули блакитної (Prinace glauca)
- - - - 0304 88 19 00iнше
- - - 0304 88 90 00скатiв (Rajidae)

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.