Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0304Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:
-[03048]фiле iншої риби, морожене:
--0304 89iнше:
---[0304892]iнше:
----[0304894]скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus Scomber japonicus) та риба виду Оrcynopsis unicolor:
-----0304 89 49iнше:

- - - - - - 0304 89 49 10виду Scomber scombrus
- - - - - - 0304 89 49 90iнше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.