Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0304Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:
-[03049]iнше, морожене:
--0304 99iншi:
---[0304992]iншi:

- - - - 0304 99 21 00прiсноводної риби
- - - - [0304 99 23]iншi:
- - - - - 0304 99 23 00оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - - - - 0304 99 29 00окуня морського (Sebastes spp.)
- - - - - 0304 99 55 00мегрiма (Lepidorhombus spp.)
- - - - - 0304 99 61 00ляща морського звичайного (Brama spp.)
- - - - - 0304 99 65 00вудильника (Lophius spp.)
- - - - 0304 99 99 00iнших

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.