Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0307Молюски, в черепашцi або без черепашки, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi молюски, в черепашцi або без черепашки, гарячого або холодного копчення, борошно, порошок та гранули з молюскiв, придатнi для харчування:
-[03073]мiдiї (Mytilus spp., Perna spp.):

- - 0307 31живi, свiжi або охолодженi:
- - - 0307 31 10 00Mytilus spp.
- - - 0307 31 90 00Perna spp.
- - 0307 32мороженi:
- - - 0307 32 10 00Mytilus spp.
- - - 0307 32 90 00Perna spp.
- - 0307 39iншi:
- - - 0307 39 20 00Mytilus spp.
- - - 0307 39 80 00Perna spp.

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.