Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0712Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки:
-0712 90iншi овочi; овочевi сумiшi:

- - 0712 90 05 00картопля, включаючи нарiзану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки
- - [0712 90 1]цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata):
- - - 0712 90 11 00гiбрид для сiвби
- - - 0712 90 19 00iнша
- - 0712 90 30 00помiдори
- - 0712 90 50 00морква
- - 0712 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.