Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1207Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi:
-[12079]iншi:
--1207 99iншi:

- - - 1207 99 20 00для сiвби
- - - [1207 99 9]iншi:
- - - - 1207 99 91 00насiння конопель
- - - - 1207 99 96 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.