Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 16Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
1605Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:
-[16052]креветки та пильчастi креветки:
--1605 21в негерметичнiй упаковцi:

- - - 1605 21 10 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг
- - - 1605 21 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.