Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 16Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
1605Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:
-[16055]молюски:

- - 1605 51 00 00устрицi
- - 1605 52 00 00гребiнцi, включаючи королiвськi гребiнцi
- - 1605 53мiдiї:
- - - 1605 53 10 00у герметично закритих посудинах
- - - 1605 53 90 00iншi
- - 1605 54 00 00каракатицi i кальмари
- - 1605 55 00 00восьминоги
- - 1605 56 00 00клеми, серцевидки i арки
- - 1605 57 00 00морськi вушка
- - 1605 58 00 00равлики, крiм липариса
- - 1605 59 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.