Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 16Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
1605Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:
-[16056]iншi воднi безхребетнi:

- - 1605 61 00 00голотурiї
- - 1605 62 00 00морськi їжаки
- - 1605 63 00 00медузи
- - 1605 69 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.