Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 24Тютюн i промисловi замiнники тютюну
2403Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї:
-[24031]тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв тютюну у будь-якiй пропорцiї:

- - 2403 11 00 00тютюн для кальяна, зазначений в примiтцi 1 до цiєї групи
- - 2403 19iнший:
- - - 2403 19 10 00у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 500 г
- - - 2403 19 90 00iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.