Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2710Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти:
-[27101]нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, за винятком тих, що мiстять бiодизель та вiдпрацьованi нафтопродукти:
--2710 12легкi дистиляти та продукти:

- - - 2710 12 11для специфiчних процесiв переробки:
- - - - 2710 12 11 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - 2710 12 11 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - 2710 12 11 90iншi
- - - 2710 12 15для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 12 11:
- - - - 2710 12 15 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - 2710 12 15 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - 2710 12 15 90iншi
- - - [2710 12 2]для iнших цiлей:
- - - - [2710 12 21]бензини спецiальнi:
- - - - - 2710 12 21уайт-спiрит:
- - - - - - 2710 12 21 10для використання як паливо
- - - - - - 2710 12 21 90для iнших цiлей
- - - - - 2710 12 25 00iншi
- - - - [2710 12 3]iншi:
- - - - - [2710 12 31]бензини моторнi:
- - - - - - 2710 12 31 00бензини авiацiйнi
- - - - - - [2710 12 32]iншi, iз вмiстом свинцю:
- - - - - - - [2710 12 4]0,013 г/л або менше:
- - - - - - - - 2710 12 41з октановим числом менш як 95:
- - - - - - - - - [2710 12 41 0]з октановим числом 80 або менше:
- - - - - - - - - - [2710 12 41 1]iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 11iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 12iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 13iншi
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 14iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 15iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 19iншi
- - - - - - - - - - [2710 12 41 2]iншi:
- - - - - - - - - [2710 12 41 3]з октановим числом бiльш як 80, але не бiльш як 92:
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 31iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 32iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 33iншi
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 34iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 35iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 39iншi
- - - - - - - - - - [2710 12 41 4]iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - [2710 12 41 5]iншi:
- - - - - - - - - [2710 12 41 6]з октановим числом бiльш як 92, але менш як 95:
- - - - - - - - - - [2710 12 41 8]iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - [2710 12 41 9]iншi:
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 91iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 92iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 93iншi
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 94iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 95iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - - 2710 12 41 99iншi
- - - - - - - - 2710 12 45з октановим числом 95 або бiльше, але менш як 98:
- - - - - - - - - [2710 12 45 0]iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - 2710 12 45 01iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%
- - - - - - - - - - 2710 12 45 02iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - 2710 12 45 09iншi
- - - - - - - - - [2710 12 45 1]iншi:
- - - - - - - - - - 2710 12 45 12iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - - 2710 12 45 13iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - 2710 12 45 99iншi
- - - - - - - - 2710 12 49з октановим числом 98 або бiльше:
- - - - - - - - - [2710 12 49 0]iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:
- - - - - - - - - - 2710 12 49 01iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - - 2710 12 49 02iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - 2710 12 49 09iншi
- - - - - - - - - [2710 12 49 1]iншi:
- - - - - - - - - - 2710 12 49 12iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - - 2710 12 49 13iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - - 2710 12 49 99iншi
- - - - - - - [2710 12 50]бiльш як 0,013 г/л:
- - - - - - - - 2710 12 51з октановим числом менш як 98:
- - - - - - - - - 2710 12 51 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - 2710 12 51 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - 2710 12 51 90iншi
- - - - - - - - 2710 12 59з октановим числом 98 або бiльше:
- - - - - - - - - 2710 12 59 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - - - - 2710 12 59 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - - - 2710 12 59 90iншi
- - - - - 2710 12 70 00паливо для реактивних двигунiв
- - - - - 2710 12 90 00iншi легкi дистиляти

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.