Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2710Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти:
-[27101]нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, за винятком тих, що мiстять бiодизель та вiдпрацьованi нафтопродукти:
--2710 19iншi:

- - - [2710 19 1]середнi дистиляти:
- - - - 2710 19 11для специфiчних процесiв переробки:
- - - - - 2710 19 11 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - 2710 19 11 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - 2710 19 11 90iншi
- - - - 2710 19 15для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 11:
- - - - - 2710 19 15 10iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - 2710 19 15 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - 2710 19 15 90iншi
- - - - [2710 19 2]для iнших цiлей:
- - - - - [2710 19 21]гас:
- - - - - - 2710 19 21 00паливо для реактивних двигунiв
- - - - - - 2710 19 25 00iнший
- - - - - 2710 19 29 00iншi
- - - [2710 19 3]важкi дистиляти:
- - - - [2710 19 31]газойлi:
- - - - - 2710 19 31для специфiчних процесiв переробки:
- - - - - - 2710 19 31 01iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - 2710 19 31 10iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - 2710 19 31 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. %
- - - - - - 2710 19 31 30iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. %
- - - - - - 2710 19 31 40iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас. %
- - - - - 2710 19 35для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 31:
- - - - - - 2710 19 35 01iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - 2710 19 35 10iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - 2710 19 35 20iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. %
- - - - - - 2710 19 35 30iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. %
- - - - - - 2710 19 35 40iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас. %
- - - - - [2710 19 43]для iнших цiлей:
- - - - - - 2710 19 43 00iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %
- - - - - - 2710 19 46 00iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,002 мас. %
- - - - - - 2710 19 47iз вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас. %, але не бiльш як 0,1 мас. % :
- - - - - - - 2710 19 47 10iз вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %
- - - - - - - 2710 19 47 90iншi
- - - - - - 2710 19 48 00iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас. %
- - - - [2710 19 5]палива рiдкi (мазут):
- - - - - 2710 19 51 00для специфiчних процесiв переробки
- - - - - 2710 19 55 00для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00
- - - - - [2710 19 6]для iнших цiлей:
- - - - - - 2710 19 62 00iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,1 мас. %
- - - - - - 2710 19 64 00iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас. %, але не бiльш як 1 мас. %
- - - - - - 2710 19 68iз вмiстом сiрки бiльш як 1 мас. %:
- - - - - - - 2710 19 68 10iз вмiстом сiрки бiльш як 1 мас. %, але не бiльш як 2 мас. %
- - - - - - - 2710 19 68 20iз вмiстом сiрки бiльш як 2 мас. %, але не бiльш як 2,8 мас. %
- - - - - - - 2710 19 68 90iз вмiстом сiрки бiльш як 2,8 мас. %
- - - - [2710 19 7]мастильнi матерiали; iншi масла та дистиляти:
- - - - - 2710 19 71 00для специфiчних процесiв переробки
- - - - - 2710 19 75 00для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 71 00
- - - - - [2710 19 8]для iнших цiлей:
- - - - - - 2710 19 81 00масла моторнi, компресорнi, турбiннi
- - - - - - 2710 19 83 00гiдравлiчнi масла
- - - - - - 2710 19 85 00бiлi масла, вазелiнове масло
- - - - - - 2710 19 87 00масла трансмiсiйнi та редукторнi
- - - - - - 2710 19 91 00засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла
- - - - - - 2710 19 93 00електроiзоляцiйнi масла
- - - - - - 2710 19 99 00iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.