Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ V (25-27)Мiнеральнi продукти
Група 27Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
2711Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi:
-[27111]скрапленi (зрiдженi):
--2711 12пропан:
---[2711121]пропан, чистота якого не менш як 99 %:

- - - - 2711 12 11 00для використання як паливо
- - - - 2711 12 19 00для iнших цiлей

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.