Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2925Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксiмiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та функцiональну iмiнну групу:

- - [2925 1]iмiди та їх похiднi; солi цих речовин:
- - - 2925 11 00 00сахарин та його солi
- - - 2925 12 00 00глутетiмiд (INN)
- - - 2925 19iншi:
- - - - 2925 19 20 003,3',4,4',5,5',6,6'-октабром-N,N'-етилендифталiмiд; N,N'-етиленбiс(4,5-дибромгексагiдро-3,6-метанфталiмiд)
- - - - 2925 19 95 00iншi
- - [2925 2]iмiни та їх похiднi; солi цих сполук:
- - - 2925 21 00 00хлордимеформ (ISO)
- - - 2925 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.