Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29H]СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ
-2928 00Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну:

- - 2928 00 10 00N,N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн
- - 2928 00 90iншi:
- - - 2928 00 90 10фенiлгiдразин
- - - 2928 00 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.