Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29L]IНШI ОРГАНIЧНI СПОЛУКИ
-2941Антибiотики:

- - 2941 10 00 00пенiцилiни та їх похiднi, що мають структуру пенiциланової кислоти; солi цих речовин
- - 2941 20стрептомiцини та їх похiднi; солi цих речовин:
- - - 2941 20 30 00дигiдрострепто-мiцин, його солi, складнi ефiри i гiдрати
- - - 2941 20 80 00iншi
- - 2941 30 00 00тетрациклiни та їх похiднi; солi цих речовин
- - 2941 40 00 00хлорамфенiкол та його похiднi; солi цих речовин
- - 2941 50 00 00еритромiцин та його похiднi; солi цих речовин
- - 2941 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.