Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 30Фармацевтична продукцiя
3006Фармацевтичнi товари, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:
-[30069]iншi:

- - 3006 91 00 00пристрої, що iдентифiкуються як пристрої для стомiчного використання
- - 3006 92 00 00фармацевтичнi вiдходи та не придатнi для використання фармацевтичнi засоби

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.