Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 31Добрива
3102Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:
-[31022]сульфат амонiю; подвiйнi солi i сумiшi сульфату амонiю та нiтрату амонiю:

- - 3102 21 00 00сульфат амонiю
- - 3102 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.