Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3811Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що i нафтопродукти:

- [3811 1]антидетонатори:
- - 3811 11на основi сполук свинцю:
- - - 3811 11 10 00на основi тетраетилсвинцю
- - - 3811 11 90 00iншi
- - 3811 19 00 00iншi
- [3811 2]присадки до мастил:
- - 3811 21 00 00iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв
- - 3811 29 00 00iншi
- 3811 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.