Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39A]ПЕРВИННI ФОРМИ
-3903Полiмери стиролу у первинних формах:

- - [3903 1]полiстироли:
- - - 3903 11 00 00призначенi для спучування або спiнювання
- - - 3903 19 00 00iншi
- - 3903 20 00 00спiвполiмери стиролакрилонiтрильнi (SAN)
- - 3903 30 00 00спiвполiмери акрилонiтрилбутадiєнстирольнi (ABS)
- - 3903 90iншi:
- - - 3903 90 10 00спiвполiмери тiльки стиролу з алiловим спиртом, з ацетильним числом 175 або бiльше
- - - 3903 90 20 00полiстирол бромований з вмiстом брому 58 мас.% або бiльше, але не бiльш як 71 мас.% в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи
- - - 3903 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.