Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 52Бавовна
5201 00Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню:

- 5201 00 10 00гiгроскопiчна або вибiлена
- 5201 00 90 00iнша


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.