Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XV (72-83)Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72Чорнi метали
[72D]IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI
-7226Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:

- - [7226 1]з кремнiєвої електротехнiчної сталi:
- - - 7226 11 00 00текстурований з орiєнтованим зерном
- - - 7226 19iнший:
- - - - 7226 19 10 00гарячекатаний, без подальшого оброблення
- - - - 7226 19 80 00iнший
- - 7226 20 00 00iз сталi швидкорiзальної
- - [7226 9]iнший:
- - - 7226 91гарячекатаний, без подальшого оброблення:
- - - - 7226 91 20 00з iнструментальної сталi
- - - - [7226 91 9]iнший:
- - - - - 7226 91 91 00завтовшки 4,75 мм або бiльше
- - - - - 7226 91 99 00завтовшки менш як 4,75 мм
- - - 7226 92 00 00холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), без подальшого оброблення
- - - 7226 99iнший:
- - - - 7226 99 10 00електролiтично оцинкований
- - - - 7226 99 30 00iнакше оцинкований
- - - - 7226 99 70 00iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.