Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8409Частини, призначенi виключно або переважно для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408:

- 8409 10 00 00для двигунiв авiацiйних
- [8409 9]iншi:
- - 8409 91 00 00призначенi виключно або переважно для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням
- - 8409 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.