Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8459Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:

- 8459 10 00 00верстати агрегатнi лiнiйної побудови
- [8459 2]iншi верстати для свердлiння:
- - 8459 21 00 00з числовим програмним керуванням
- - 8459 29 00 00iншi
- [8459 3]iншi верстати розточувально-фрезернi:
- - 8459 31 00 00з числовим програмним керуванням
- - 8459 39 00 00iншi
- [8459 4]iншi верстати розточувальнi:
- - 8459 41 00 00з числовим програмним керуванням
- - 8459 49 00 00iншi
- [8459 5]верстати консольно-фрезернi:
- - 8459 51 00 00з числовим програмним керуванням
- - 8459 59 00 00iншi
- [8459 6]iншi верстати фрезернi:
- - 8459 61з числовим програмним керуванням:
- - - 8459 61 10 00iнструментальнi фрезернi
- - - 8459 61 90 00iншi
- - 8459 69iншi:
- - - 8459 69 10 00iнструментальнi фрезернi
- - - 8459 69 90 00iншi
- 8459 70 00 00iншi верстати рiзенарiзнi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.