Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8473Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 8470-8472:
-8473 50частини та приладдя, однаково пристосованi для машин, якi вiдповiдають двом або бiльше товарним позицiям 8470-8472:

- - 8473 50 20 00електроннi модулi
- - 8473 50 80 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.