Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8504Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
-8504 40перетворювачi статичнi:
--[8504405]iншi:
---[8504408]iншi:

- - - - 8504 40 82 00випрямлячi
- - - - [8504 40 84]iнвертори:
- - - - - 8504 40 84 00потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА
- - - - - 8504 40 88 00потужнiстю понад 7,5 кВxА
- - - - 8504 40 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.