Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8519Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура:
-[85198]iнша апаратура:

- - 8519 81що використовує магнiтнi, оптичнi або напiвпровiдниковi носiї:
- - - [8519 81 1]звуковiдтворювальна апаратура (включаючи касетнi програвачi), без пристроїв для звукозапису:
- - - - 8519 81 11 00транскрайбери
- - - - [8519 81 15]iнша звуковiдтворювальна апаратура:
- - - - - 8519 81 15 00кишеньковi касетнi програвачi
- - - - - [8519 81 21 0]iнша, касетного типу:
- - - - - - 8519 81 21 00з аналоговою або цифровою системою зчитування
- - - - - - 8519 81 25 00iнша
- - - - - [8519 81 3]iнша:
- - - - - - [8519 81 31]з лазерною системою зчитування:
- - - - - - - 8519 81 31 00що використовується в моторних транспортних засобах з дисками дiаметром не бiльш як 6,5 см
- - - - - - - 8519 81 35 00iнша
- - - - - - 8519 81 45 00iнша
- - - [8519 81 5]iнша апаратура:
- - - - 8519 81 51 00диктофони, що не здатнi працювати без зовнiшнього джерела електроживлення
- - - - 8519 81 70 00iнша апаратура для запису i вiдтворення звуку на магнiтних стрiчках
- - - - 8519 81 95iнша:
- - - - - 8519 81 95 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 8519 81 95 90iнша
- - 8519 89 00iнша:
- - - 8519 89 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8519 89 00 90iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.