Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8529Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525-8528:
-8529 10антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:

- - [8529 10 1]антени:
- - - 8529 10 11телескопiчнi та гнучкi штировi антени для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в моторних транспортних засобах:
- - - - 8529 10 11 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8529 10 11 90iншi
- - - [8529 10 3]зовнiшнi антени для телевiзiйних або радiомовних приймачiв:
- - - - 8529 10 31 00для приймання через супутник
- - - - 8529 10 39 00iншi
- - - 8529 10 65 00антени внутрiшнi для телевiзiйних або радiомовних приймачiв, включаючи вмонтованi
- - - 8529 10 69iншi:
- - - - 8529 10 69 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8529 10 69 90iншi
- - 8529 10 80фiльтри та розподiльники антен:
- - - 8529 10 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8529 10 80 90iншi
- - 8529 10 95iншi:
- - - 8529 10 95 10для цивiльної авiацiї
- - - 8529 10 95 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.